Náplň lekce - florbalový kroužek

Hlavním cílem našich florbalových kroužků je seznámit děti se sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s florbalovou holí a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu atd.) U všech dětí dbáme na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost. 

Náš florbalový kroužek začíná rozcvičením dětí v podobě různých pohybových her a pomocí základní zjednodušené atletické abecedy. Následuje část tréninku, která je zaměřena na florbalová cvičení, které rozvíjí jednotlivé florbalové dovednosti (pro představu lze uvést například florbalový dribling statický a dynamický, vedení míčku, florbalové slalomy, přihrávky ve dvojicích apod.). Všechny nácviky se trenér snaží provádět zábavnou formou (např. soutěže ve skupinkách). Jednotlivá cvičení na sebe navazují dle základní florbalové metodiky. Poslední část tréninku je samotná florbalová hra, do které se snažíme přenést nově naučené dovednosti. Tato poslední část baví děti nejvíce. Trenéři rovněž připravují děti na meziškolní florbalové turnaje pro děti ze základních škol, které jsou pro všechny děti odměnou. 

Snažíme se, aby naše kroužky byly pro děti především zábavou a budoval tak u nich kladný vztah ke sportu obecně – to je podle nás správný florbal pro děti.

Florbalový slalom

Běhěm prázdnin a v době školního volna se mohou děti z kroužků zúčastnit našich kempů, které organizujeme ve více lokalitách v několika termínech. Florbalový příměstský kemp je určen pro děti z našich i jiných kroužků. Také je možné se přihlásit na výjezdové florbalové soustředění, kde děti přespávají.

Vybavení na florbalový kroužek:

  • sportovní oblečení do tělocvičny (jako na tělocvik)
  • pevná obuv do tělocvičny (nebarvící, minimálně dle požadavků školy na výuku tělesné výchovy)
  • florbalová hůl – v prvních hodinách bude mít pan trenér na půjčení erární hole, následně doporučujeme pořídit vlastní, aby si dítě na hůl zvyklo – s výběrem rádi poradíme, můžete objednat na našem eshopu pro členy klubu a my vybavení doručíme přímo na trénink nebo jiným požadovaným způsobem
  • pití
 
Veškeré další tréninkové vybavení a pomůcky na florbalový kroužek zajistíme.
Správné vybavení

Informace ke COVID-19

Vážení rodiče,


rádi bychom Vás informovali o dalším průběhu lekcí florbalových kroužků na vaší škole, ve vztahu k nově vydaným vladním nařízením.


V týdnu od 5. – 9.10. je dočasně přerušena činnost florbalových kroužků plošně na všech školách, z důvodu nových vládních nařízení, které začnou platit od 5.10.2020. Tyto nařízení byly vyhlášeny relativně pozdě a my tedy nemáme dostatek času k adekvátní reakci a přizpůsobení se požadovaným podmínkám. Proto následující pracovní týden, kdy jsou lekce dočasně přerušeny, využijeme ke zjištění všech potřebných skutečností k samotnému fungování florbalových kroužků a k přípravám dalšího chodu od pondělí 12.10.2020. Chceme se tímto způsobem připravit i na variantu, kdy by tyto vládní nařízení byly prodlouženy i na zbytek října, resp. na další měsíce.


Věříme, že se nám vše podaří připravit tak, abychom zmiňovaná nařízení splňovali. S provozem florbalových krožků samozřejmě i nadále počítáme a chceme, aby Vaše děti s námi mohly i nadále sportovat.

V následujícím pracovním týdnu Vás budeme dále informovat, v jakém formátu budou lekce probíhat od pondělí 12.10.2020.


Děkujeme za pochopení