Informace pro přihlášené

Vážení rodiče,

 

děkujeme, že jste se přihlásili na kroužek florbalu a dovolte nám Vás přivítat v naší florbalové akademii klubu OLYMP FLORBAL, florbalprodeti.cz a v nové florbalové sezóně 2023/24.

 

Následují souhrnné informace k florbalovému kroužku. Prosíme o důkladné přečtení textu. Děkujeme

 

Vyzvedávání dětí:


Náš kroužek začíná vyzvednutím všech přihlášených v družině školy, případně na smluveném místě s těmi, kdo do družiny nedochází. Po ukončení lekce budou děti opět navráceny zpět do družin.
Informace o příchodu a odchodu dítěte na kroužek jste vyplnili v online přihlášce a podle nich se řídíme. Pokud dojde ke změně prodleně nás informujte. Pokud trenér vyzvedl děti ve družině a ta je v době skončení kroužku stále v provozu, musí trenér předat všechny děti opět zpět do družiny (neplatí pokud rodič vyplnil v kolonce odchod možnost ,,odchod s rodičem či odchod samostatně“). Prosíme rodiče, aby toto respektovali a děti si vyzvedávali až ve družině/na smluveném místě, ne přímo na florbalovém kroužku. Takto je nutné postupovat i v případě, že tělocvična se nachází v jiné budově než družina. Pokud již družina v provozu není, budou děti předány přímo rodičům.

 

Cíl a průběh kroužku:


Hlavním cílem našich kroužků je seznámit děti s kolektivním sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s hokejkou a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu, vedení míče a další). U všech děti bude dbáno na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost. Každý kroužek začíná rozběháním v podobě pohybových her následované pohybovou mobilizací pomocí zjednodušené atletické abecedy. Následuje část tréninku, která je zaměřena na florbalová cvičení pro rozvíjení základních florbalových dovedností. Poslední část tréninku je samotná hra, do
které se snažíme přenést nově naučené dovednosti.

 

Nutné vybavení:


– Sportovní oblečení do tělocvičny – jako na tělocvik
– Pevná sálová obuv
– Florbalová hokejka – v prvních hodinách je možno si zapůjčit hokejku erární od pana trenéra,
následně doporučujeme si zakoupit hokejku vlastní, dítě si musí na hůl zvyknout. Veškeré vybavení s klubovou slevou naleznete na www.olympshop.cz
– Pití, které je nedílnou součástí sportu
– Doporučujeme pořídit ochranné brýle na florbal nebo klubové tričko

 

Platba kroužku:

 

Platební pokyny obdržíte v brzké době na svůj email. Standartní doba splatnosti je 10 dnů po vytvoření vaší platbě. Předem děkujeme za dodržení splatnosti.

 

Kdy kroužek neprobíhá:

 

Naše kroužky / tréninky neprobíhají o prázdninách, svátcích, ve dnech ředitelského volna a dnech, kdy je škola zavřená/nepřístupná. O nečekaných změnách Vás budeme informovat.

 

První lekce:

 

Termín první lekce/začátku kroužku naleznete na našem webu www.florbalprodeti.cz u dané školy.

 

Doplňkové informace:


1. Nabídka sportovního vybavení v příloze.
2. Florbalové turnaje – vedoucí turnajů pro naše kroužky Vám bude v průběhu roku zasílat podrobné informace k jednotlivým turnajům, kterých se mohou zúčastnit dětí ze všech našich škol, obecné info naleznete na webu – ZDE
3. Kempy, free day kempy a soustředění – vypsány jsou příměstské kempy v několika lokalitách po celý kalendářní rok. Výjezdní soustředění je naplánováno na letní prázdniny v několika termínech, informace budou doplněné na webu – ZDE
4. Tréninková centra – pro malé florbalisty, co se chtějí florbalu věnovat více a hrát ho na klubové úrovni, máme otevřená tréninková centra na Praze 10, Praze 13, Praze 4, v Praze 5 – Radotín, Praze 5 – Zbraslav, Praha 6

 

Děkujeme za důvěru a přejeme mnoho příjemných florbalových zážitků pro Vás i Vaše děti.

 

Vánoční svátky

Trénovat opět začínáme od úterý 3.1.2023.

Olymp florbal