Florbalový turnaj školních kroužků OLYMP FLORBAL

Florbalový turnaj školních kroužků je akce, na které děti navštěvující florbalové kroužky na základních školách změří své síly a celoročně nabrané zkušenosti. Akce je určena pro děti navštěvující školní florbalové kroužky. Účastníci budou rozděleni dle věku a příslušné základní školy do věkových skupin. V případě nízkého počtu přihlášených dětí z jedné či více škol, budou děti spojeny do jednoho či více týmů. Systém spojování škol bude využit proto, aby si mohlo zahrát opravdu každé dítě i z menších škol. Při slavnostním vyhlášení na konci každé věkové kategorie budou účastníci odměněni upomínkovými předměty (diplomy a medailemi). Pro rodiče, rodinné příslušníky a další fanoušky bude připravena tribuna, kterou jistě využijí pro podporu svých ratolestí, tak i bufet s občerstvením a florbalovým vybavením s klubovou tématikou.

Cílem této akce je pochválit děti/hráče za skvělou práci a přístup na florbalových kroužcích a předvést rodičům a rodinným příslušníkům naučené florbalové dovednosti. Důležitý přínos této akce je rovněž utužení kolektivu, nabytí nových kolektivních zážitků, zkušeností a seznámení s dětmi z jiných základních škol.

Informace ke COVID-19

Vážení rodiče,


rádi bychom Vás informovali o dalším průběhu lekcí florbalových kroužků na vaší škole, ve vztahu k nově vydaným vladním nařízením.


V týdnu od 5. – 9.10. je dočasně přerušena činnost florbalových kroužků plošně na všech školách, z důvodu nových vládních nařízení, které začnou platit od 5.10.2020. Tyto nařízení byly vyhlášeny relativně pozdě a my tedy nemáme dostatek času k adekvátní reakci a přizpůsobení se požadovaným podmínkám. Proto následující pracovní týden, kdy jsou lekce dočasně přerušeny, využijeme ke zjištění všech potřebných skutečností k samotnému fungování florbalových kroužků a k přípravám dalšího chodu od pondělí 12.10.2020. Chceme se tímto způsobem připravit i na variantu, kdy by tyto vládní nařízení byly prodlouženy i na zbytek října, resp. na další měsíce.


Věříme, že se nám vše podaří připravit tak, abychom zmiňovaná nařízení splňovali. S provozem florbalových krožků samozřejmě i nadále počítáme a chceme, aby Vaše děti s námi mohly i nadále sportovat.

V následujícím pracovním týdnu Vás budeme dále informovat, v jakém formátu budou lekce probíhat od pondělí 12.10.2020.


Děkujeme za pochopení